Llengües
Anglès Llibre
Català Original
Espanyol
 
Francès
Japonès
Altres llengües
  Textos
Crèdits
Pròleg
Introducció
 
Pàg. 8 a 37
Pàg. 38 a 59
Pàg. 60 a 79
 
Pàg. 80 a 105
Pàg. 106 a 123
 
Colofó
Solapa anterior
Solapa posterior
   
                       Pàgina
  Català  
 
 
       Solapa
anterior

 

  Mai no he sabut dibuixar. Però això, per il·lustrar, pot no ser una mancança greu sempre que t’esforcis a reunir idea, sensibilitat i bon criteri. La curiositat t’ajudarà a atrevir-te amb allò que no domines.

 

  Pots començar amb icones, símbols o imatges que t'envolten cada dia al carrer o, per defecte, dins del teu ordinador. Recombina’ls perquè adquireixin un nou sentit. Redibuixa’ls, millora’ls o destrossa’ls, capta’n d’altres i processa’ls d’alguna manera.

L’austeritat en les formes i en la utilització del color no són, al capdavall, una limitació sinó un altre factor que se suma a la capacitat conceptual d’aquest tipus d'imatges.