Llengües
Anglès Llibre
Català Original
Espanyol
 
Francès
Japonès
Altres llengües
  Textos
Crèdits
Pròleg
Introducció
 
Pàg. 8 a 37
Pàg. 38 a 59
Pàg. 60 a 79
 
Pàg. 80 a 105
Pàg. 106 a 123
 
Colofó
Solapa anterior
Solapa posterior
   
                       Pàgina
  Català  
 
 
       il·lustracions  
8
       
9
  Discman   Discman


10
       
11
  Trobat a Internet   Found on the Internet


12
  Escena alternativa, lenta però segura   The alternative scene: slow but sure
13
  Crítica a contracorrent   Criticism against the flow


14
  Espanya no és tan diferent com això   Spain is not that different
15
  Música improvisada   Musical improvisation


16
       
17
  iPod pensant   Thinking iPod


18
       
19
  Una nit llarga
o No puc dormir
  A long night
or I can’t sleep


20
  Cercant una melodia a Austràlia   Searching for a melody in Australia
21
  Ràdio-activitat   Radio-activity


22
       
23
  Això no és un missatge contra la tecnologia   This is not a message against technology


24
       
25
  Indigestió musical   Musical indigestion


26
       
27
  Bob Dylan taciturn en calçotets   Taciturn Bob Dylan in boxers   Obrir comentari    
Mentre dissenyava un número de Nativa sobre "Música i humor", va sorgir la idea d'aquest Bob Dylan en calçotets. No es tractava de riure's d'ell sino de fer una mirada irònica, una mica iconoclasta, cap a l'actitud sacralitzada que els amants de la música tenen sovint amb els artistes i la seva trajectòria.

  Al plantejar-se com representar el genial músic, necessitava partir d'una imatge icònica, reconeixible. Vaig agafar el famós cartell de Milton Glaser, un altre guru però del disseny. Així es reunien amb cert humor dos personatges "sagrats", tot picant l'ullet tant als músics com als grafistes.

A partir d'aleshores, el personatge anava apareixent intermitentment en diferents números de la revista: quan es citava Dylan, quan la seva presència donava un aire d'escepticisme sobre el contingut de l'article, o sense una raó evident. Així fins el darrer número on, finalment, va parlar.

 

Milton Glaser
n. 1929
Cartell "Dylan"
1966
Litografia òfset
83,8 x 55,8 cm

        Tancar comentari


28
       
29
  Després de la tempesta   After the storm


30
  Tempesta per una càmera digital   Storm over a digital camera
31
  Tornant a escoltar discos vells   Listening to old records again


32
  L’ofici d’escoltar #1   The job of listening #1
33
  Molt enfadat   Very angry


34
  Comparant els diferents sud   Comparing different souths
35
  iPod: mobilitat o nostàlgia   iPod: mobility or nostalgia   Obrir comentari
Aquesta il·lustració acompanyava un text d'opinió sobre l'ús de l'iPod que en fan els seus propietaris.

La irrupció d'aquest aparell va obrir una porta a la llibertat i l'independència en l'accés i l'escolta de música. Però curiosament, dins dels iPods hi trobem més música de l'època que el propietari mira amb nostàlgia que no música més actual o innovadora.

  El text posava en evidència l'iPod com una arma de doble fulla que tant pot facilitar el coneixement de la diversitat o la modernitat com perpetuar llocs comuns o zones segures del gust.

 

 
        Tancar comentari


36
       
37
  Temes recurrents de discussió sobre la música en viu   Recurring comments about live music


38
  Menys és més   Less is more
39
  Música i poder #1   Music and power #1


40
       
41
  Música iPoder #2   Music and iPower #2


42
  Sempre important música   Always importing music
43
  Música i poder #3   Music and power #3


44
       
45
  Cultura i polítics   Culture and politics


46
  A què redimonis es deuen referir quan parlen tant d’excel·lència?   What the hell do they mean when they go on and on about excellence?
47
  Descens al clubbing   The descent into clubbing


48
  Confondre la música amb la gastronomia   Confusing music with gastronomy
49
  Primer aniversari   First anniversary


50
  Menys ciment i més idees   Less cement and more ideas
51
  Outsiders   Outsiders


52
  Cultura i creació en temps de crisi
«Lo petit és bunic»
  Culture and creation in times of recession
53
  Eleccions   Election


54
       
55
  Tot analitzant els programes electorals dels partits polítics sobre cultura i música   Analyzing political parties’ electoral programs on music and culture


56
  Música per fugir de la realitat   Music for escaping from reality
57
  El «Barcelona Sound»   The so-called Barcelona Sound


58
  Nou vs. usat   New vs. used
59
  Què fer
o Què escoltar
  What to do
or What to listen to


60
  El temps com a material flexible   Time as a flexible material
61
  No entendre el sistema decimal   I don’t get the decimal system


62
  Efectes perversos de la visió oficial sobre les coses   Twisted effects of the official view of things
63
  Efectes perversos de les normatives municipals contra el soroll
Els horaris mostrats aquí tenen sentit segons els costums mediterranis
  Twisted effects of municipal noise regulations in Barcelona
Times shown correspond to the Mediterranean lifestyle
  Obrir comentari
Si l'oportunitat i el tema ho permeten, m'agrada que les il·lustracions treballin també amb un enfoc diferent al de l'article al que es refereixen, generant el seu propi discurs, a la manera d'una columna d'opinió paral·lela escrita en un llenguatge gràfic.   L'article tractava sobre les activitats de lleure, la música en viu, el soroll i la polèmica que generen. La comparació gràfica de situacions ironitza sobre el doble raser amb el que l'Ajuntament i alguns veïns tracten el tema del soroll a la ciutat.  
        Tancar comentari


64
  Idem pàg. anterior   See previous page
65
  Llibertat per pensar   Freedom to think


66
  L’ofici d’escoltar #2   The job of listening #2
67
  Auto-nomia mental   Mental auto-nomy


68
  Bon humor   Good mood
69
  Politaoke: deconstruint el discurs electoral v1   Politaoke: deconstructing the electoral discourse v1   Obrir comentari
Discursos polítics com a Politaoke
Les eleccions americanes es troben en el seu punt culminant. Després de la victòria d’Obama en l’últim debat presidencial celebrat, les acusacions d’abús de poder per part de la governadora d’Alaska, Sarah Palin, i la crisi borsària i creditícia, els americans acudiran perplexos, porucs i astorats a les urnes el proper 4 de novembre [2008]. Amb tot, també d’un esdeveniment com aquest es pot treure certa rendibilitat artística. Això és el que pensen els alumnes de la Bauhaus University Kreativfond in Weimar que es troben de gira als EUA. Després de les seves primeres actuacions en el seu país d’origen, Alemanya, el Politaoke ha arribat a diverses ciutats americanes, com Charlotte, en un espectacle articista que en què els discursos, entrevistes i altres intervencions dels polítics en la cursa cap a la Casa Blanca són la matèria artística a deconstruir. Politaoke proporciona a l’audiència una plataforma per a intervenir, ridiculitzar i, també, per a escoltar i veure amb claredat què diuen els polítics.
  Completament independent de cap opció partidista, permet que els assistents a la sessió decideixen, tot discutint entre ells, com interpretar la paraula de cada polític, ja sigui d’una manera seriosa o sarcàstica. Els discursos dels polítics i les entrevistes són oferits, paraula per paraula, editats només en seccions (cançons) d’1-8 minuts. Una sèrie de debats, intervencions i aparicions televisives també són lliurades al públic com a duets.
Creat per Diana Arce, Politaoke és una evolució dels seu treball com a artista i activista, interessada en l’ús de mètodes artístics com a plataforma per a posar en relació la crítica cultural i política amb el comentari de la gent del carrer. Ben interessant, per a un estranger com jo, no només per veure l’esmentat treball d’intervenció artística, sinó també per saber què pensa la gent jove de la política i dels polítics del seu país. Una immersió en el pensament polític americà d’allò més divertit.
  Joan-Elies Adell.
Publicat a Nativa núm. 47, pàg. 4.
Barcelona, gener del 2009
        Tancar comentari


70
  «Sigues tu mateix»   «Be yourself»
71
  L’educació musical a l’escola #1
o Ensenyar a tractar amb els medis
  Music education at school #1
or Teaching how to deal with the media


72
  Música i llibertat   Music and freedom
73
  L’educació musical a l’escola #2   Music education at school #2


74
  L’educació musical a l’escola #3   Music education at school #3
75
  Sistemes de comunicar-se   Self-communicating systems


76
  Aleatori   Random
77
  Politaoke: deconstruint el discurs electoral v2   Politaoke: deconstructing the electoral discourse v2


78
       
79
  Qüestionant la recurrent idea generalitzada de Barcelona com a una capital del jazz   Questioning the recurring general idea that Barcelona is a jazz hotspot


80
  La crítica musical als diaris: desapareix o es transforma?   Music criticism in newspapers: has it disappeared or merely changed shape?   Obrir comentari
Les il·lustracions a la revista
En els primers números de Nativa, aquestes il·lustracions tenien un paper gairebé marginal. Es feien servir per a omplir espais buits no desitjats.

Amb el pas del temps, van anar agafant un discurs propi i van tenir bona acceptació entre els lectors. Això va portar a donar-hi cada cop més protagonisme.

A partir del número 22, la revista va canviar la impressió a tot color per la impressió a una sola tinta. El canvi era més conceptual que econòmic.

  Com a consecuència lògica, les fotografies en color de portada es van substituïr per les il·lustracions de taca negra. Aquest llenguatge gràfic més auster i bàsic es mostrà més adequat als nous recursos i més eficaç comunicativament.

En les pàgines 80 a 87 del llibre es pot apreciar com les il·lustracions s'integraven a la portada i com acompanyaven els textos dels principals articles.

En disseny, es diu sovint —i sovint amb raó— la frase "Menys és més".

 
        Tancar comentari
81
  Música i poder   Music and power


82
  Debat per una ràdio   Debate for a new form of radio
83
  Educació musical en temps d’urgència   Music education in times of emergency


84
       
85
  La crítica musical als diaris: desapareix o es transforma?   Music criticism in newspapers: has it disappeared or merely changed shape?


86
       
87
  Debat per una ràdio. Cal una ràdio per la música popular?   Debate for a new form of radio. Are radio stations for popular music necessary?


88
  De la cultura musical a la cultura del so   From musical culture to the culture of sound
89
  Publicitat enmig de concerts
«Compri. El que sigui però compri»
  Mid-concert advertising
Buy. Whatever you want, but buy


90
  La família dels músics   Musicians’ family
91
  Esponsorització de la música   Music Sponsors


92
       
93
  Música des del microcosmos #1   Music from the microcosmos #1


94
  La desaparició de la crítica als diaris   The lack of criticism in newspapers
95
  Xina   Xina


96
  Sortir a tocar fora   With the band on the road
97
  Res com el directe?   Nothing beats a live performance?


98
  Molt de soroll sobre l’autor   Too much ado about the author
99
  5Quanta   5fty


100
  Autor! Autor!   Author! Author!
101
  Música des del microcosmos #2   Music from the microcosmos #2


102
  La música com a terreny relliscós   Music is a slippery business
103
  Un suposat guru del disseny rebutjant l’ús de certes tipografies
1: “Folio! Ecs!”
2 : “Optima. Quin horror!”
3: “Comic Sans! Serà imbècil!?”
4: “Arial!!! La mare que el va parir!!
  A so-called design guru rejecting the use of certain fonts
1: “Yuk! Folio!”
2: “Optima! Gross!”
3: “Comic Sans! What a jerk!”
4: “Arial!! Son of a bitch!!

  Obrir comentari
Sovint sento dissenyadors gràfics despotricar de tipografies concretes. Penso que no hi ha tipografies boniques o lletjes, com no hi ha colors bonics o lletjos. Tot depèn de com s'utilitzen i com es combinen.

En el núm. 50 de Nativa, vaig fer servir quatre d'aquests tipus de lletra maleïts. Va ser en els titulars de quatre articles, intentant adecuar-les al contingut i utilitzant-les amb el rigor que exigeix tota tipografia.

  Però al costat dels titulars, es va colar un guru criticant les lletres i, fins i tot, insultant pel fet d'utilitzar-les, tal com alguns cops se sent dir.

Aquest és un altre exemple de il·lustrar creant una història paral·lela o complementària al text.

Però aquest cop només reflexava el meu comiat com a grafista de Nativa.

 
    Revista Nativa, núm. 50.
Barcelona, 2009
        Tancar comentari  


104
  Somien els iPods amb orelles elèctriques?   Do iPods dream of electric ears?
105
  Sexe per heroïna   Sex for heroin   Obrir comentari
Il·lustració publicada en un llibre de petits relats pornogràfics: «La tarde que compré 'La vida sexual de Catherine M.'». Ed. Tintas Alternativas. Barcelona, 2008.

El relat concret descriu la necessitat d'una dona de prostituïr-se per pagar la seva adicció a l'heroïna.

  Reconec que em vaig haver de llegir tres cops el relat per aconseguir entendre'l (falta de pràctica?) però un cop paït, la il·lustració va estar feta en cinc minuts.

 

 
        Tancar comentari


106
  Fòrum d‘idees   Forum of ideas
107
  Imatge per a festival de música mestissa   Logo for mestizo music festival


108
  Símbol per a Indigestió, gestió de músiques difícils   Logo of Indigestió, managing difficult music
109
  Símbol per al circuit musical Comarca Rock   Logo of Comarca Rock music circuit


110
       
111
  I jo, què puc fer-hi?   What can I do about it?


112
  Agrocombustibles: verd per fora, negre per dins   Agrofuels: green on the outside, black on the inside
113
  Poder agrícola   Farm power


114
  La primera #1   The first #1
115
  La primera #2   The first #2


116
  Imatge per al celler Setzevins   Image for Setzevins Winery
117
  Mascota per aThe Colomer Group   Mascot for The Colomer Group


118
       
119
  Qui va matar Bambi?   Who killed Bambi?


120
       
121
  Esbós per a treball personal
«Mai seré com Paul Rand
  Sketch for a personal project
«I’ll never be Paul Rand»
  Obrir comentari
Una tarda de pluja, amb els amics que organitzem la Festa del Grafisme, jugàvem a fer il·lustracions amb gomets per matar el temps. Poc abans havíem vist aquest cartell en una exposició sobre Paul Rand i ens havia semblat emocionant.
    Paul Rand
1914-1998
Cartell "The Prepared Professional"
1982
Litografia òfset
96.5 x 53.8 cm
        Tancar comentari